Dr Wong Weng Kin - Khoa nội thận

Dr Wong Weng Kin

Bác sĩ nội thận

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội thận

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành tích quan trọng

 • Khởi xướng và dẫn đầu dịch vụ thận chẩn đoán và can thiệp tại Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH).
 • Đã thực hiện hơn 1.000 thủ thuật nội mạch tiếp cận đường mạch máu từ năm 2015.
 • Giới thiệu dịch vụ siêu âm trong khoa nội thận ở NUH.
 • Lãnh đạo chương trình bệnh cầu thận ở NUH.

Kinh nghiệm

Giải thưởng và vinh danh

 • 2021
  Quality Improvement Project Merit Award (Merit), National University Health System (NUHS)
 • 2020
  FY19 Health Service Development Programme Award
  Ministry of Health SkillsFuture Study Award for Healthcare Sector
  Value–Driven Outcomes Award (Merit), NUHS
 • 2018
  Quality Improvement Project Recognition Award, NUHS
  Singapore Healthcare Management 2018: Merit Award (Operations Category)
 • 2017
  Quality Improvement Project Award (Merit), NUHS
 • 2013
  Academic Medicine Development Award

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2004
  MBBS (U of Malaya, Malaysia)

 • 2009
  MRCP (UK) (RCP, United Kingdom)

 • 2014
  FAMS (Nephrology) (Academy of Medicine, Singapore)
  FAMS (Renal Medicine) (Academy of Medicine, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

One Future Kidney Care

3 Mount Elizabeth #15-10
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510