Dr Wong Wui Min - Tim

Dr Wong Wui Min

Bác Sĩ Nội Tim Mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

W M Wong Cardiac & Medical Clinic

6 Napier Road #10-10
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 0198
6472 0231