Dr Wu Mei Wen Fiona - Tiết niệu

Dr Wu Mei Wen Fiona

Bác sĩ tiết niệu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiết niệu

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Singlife, Great Eastern, HSBC Life, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 2005
    MBBS (NUS, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Aare Urocare Pte Ltd

6 Napier Road #10-06
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6252 4681
6252 4781

Aare Urocare Pte Ltd

3 Mount Elizabeth #14-02
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6758 5881
6758 6881