Dr Wu Yik-Tian Akira - Khoa nội thận

Dr Wu Yik-Tian Akira

Bác sĩ nội thận

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội thận

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine and Surgery (Honours) (Monash, Australia)

  • FRACP

  • FAMS

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Wu Nephrology & Medical Clinic

3 Mount Elizabeth #16-12
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6732 1819
6734 8266
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả