Dr Yang Tuck Loong Edward - Ung bướu – Xạ trị

Dr Yang Tuck Loong Edward

Bác Sĩ Xạ Trị Ung Thư

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Xạ trị

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Indonesian, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • FRCR (Clinical Oncology)

  • FAMS (Radiation Oncology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Radiation Oncology Centre

6A Napier Road, Level 1
Gleneagles Hospital
Singapore 258500
6470 5830
6476 2604

Radiation Oncology Centre

38 Irrawaddy Road, Basement 1
Mount Elizabeth Novena Hospital
Singapore 329563
6933 0128
6397 4950