Dr Yeak Chow Lin Samuel - Khoa tai mũi họng

Dr Yeak Chow Lin Samuel

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa tai mũi họng

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Glasglow, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Otorhinolaryngology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Amandela ENT Head & Neck Surgery Centre

38 Irrawaddy Road #10-45/46/47
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6694 1990
6694 1992
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả