Dr Yeo Mei-Wen Lynn - Nhãn khoa

Dr Yeo Mei-Wen Lynn

Bác sĩ nhãn khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Singlife, NTUC Income, HSBC Life, AIA, Prudential^, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1987
    MBBS (NUS, Singapore)

  • 1993
    FRCSEd (Ophth) (RCS, Edinburgh, United Kingdom)
    M Med (Ophth) (NUS, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Eagle Eye Centre

3 Mount Elizabeth #08-08
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6836 0001
6836 0002

Eagle Eye Centre

319 Joo Chiat Place #05-03
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6348 1000
6348 1001

Eagle Eye Centre

38 Irrawaddy Road #08-22/23/24
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6570 1000
6570 1001