Dr Yeo Poh Shuan Daniel - Cardiology

Dr Yeo Poh Shuan Daniel

Cardiologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Cardiology

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Indonesian, Malay, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Các điều trị liên kết

 • Cardiac catheterisation
 • Chụp động mạch vành
 • Dẫn lưu dịch màng ngoài tim (tự chọn)
 • Siêu âm tim gắng sức
 • Transoesophageal 2D echocardiography (interpretation) (TEE)

Giải thưởng và vinh danh

 • 2012
  Tan Tock Seng Hospital 10 Year Long Service Award

 • 2008
  Excellent Service Award

 • 2003
  Courage Star (Singapore)

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Western Australia

 • Member of the Royal College of Physicians, UK

 • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Cardiology)

 • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK

 • Fellow of the American College of Cardiology, USA

 • Diplomate of the National Board of Echocardiology, USA

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Apex Heart Clinic

6A Napier Road #04-37
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
6479 7928
6475 0568
RELATED ARTICLES
View all