Dr Yeo Tseng Tsai - Khoa ngoại thần kinh

Dr Yeo Tseng Tsai

Bác Sĩ Phẫu Thuật Thần Kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại thần kinh

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Parkway Gamma Knife Centre

38 Irrawaddy Road Basement 1
Mount Elizabeth Novena Hospital
SG 329563
6933 0046
6262 6036