Dr Yeoh Lam Soon Ronald - Nhãn khoa

Dr Yeoh Lam Soon Ronald

Bác sĩ nhãn khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, London, UK

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Glasgow

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Royal College of Ophthalmologists, UK

  • Diploma in Ophthalmology, London, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Eye & Retina Surgeons

38 Irrawaddy Road #10-63
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6734 8394