Dr Yeow Yew Kim - Khoa Nội Thần kinh

Dr Yeow Yew Kim

Bác Sĩ Nội Thần Kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa Nội Thần kinh

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1975
    MBBS (Singapore)

  • 1980
    M Med (Int Med) (Singapore)
    FAMS

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Yeow Neurology & Medical Clinic

3 Mount Elizabeth #06-05
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6737 3310
6733 4464