Dr Yip Hwee Seng - Khoa nội hô hấp

Dr Yip Hwee Seng

Bác Sĩ Phổi

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội hô hấp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Respiratory Practice

6 Napier Road #07-02
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6475 5118
6475 5001

The Respiratory Practice

3 Mount Elizabeth #15-11
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6835 0035
6835 0045

The Respiratory Practice

319 Joo Chiat Place #05-05
Parkway East Medical Centre
Singapore 427989
6342 0302
6342 0494

The Respiratory Practice

38 Irrawaddy Road #08-35
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6517 9639
6517 9637