Dr Yong Ren - Orthopaedic Surgery

Dr Yong Ren

Orthopaedic Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Orthopaedic Surgery

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Advance Orthopaedics

3 Mount Elizabeth #15-09
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6887 4756

The Orthopaedic & Pain Practice

38 Irrawaddy Road #07-38
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6334 5120
6684 2194

The Orthopaedic and Pain Practice

6 Napier Road #09-14
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6270 0255