Kết quả tìm kiếm Health Plus

Đã tìm thấy 0 kết quả


Đã tìm thấy 0 kết quả

Xóa bộ lọc
 Ask our doctors
 Bệnh trạng và Bệnh tật
 Công thức
 Điều trị
 How-tos
 Inspirational stories
 Lifestyle
 Meet our people
 Recipes
 Article
 Bài viết
 Đồ họa thông tin
 thông tin hình ảnh
 Video

Sơ cứu cho trẻ em: Những gì cha mẹ cần biết

Chấn thương ở trẻ em có thể nguy hiểm. Tìm hiểu cách ổn định con cho đến khi bác sĩ có thể gặp con...

What Is Sarcoma? How Rare Is It?

What Is Sarcoma? How Rare

Sarcoma is a rare, complex, and diverse cancer with over 70 different subtypes. Dr Richard Quek, medical oncologist at Mount Elizabeth Hospitals...

Essential Medications to Have at Home

Essential Medications to Have at Home

What are some essential medications to have at home for mild medical conditions? We detail some common examples and considerations to note when self...

10 Key Things to Know About Dengue

10 Key Things to Know About Dengue

Dengue is transmitted through the bite of a mosquito carrying the virus, and the consequences can be serious, especially for those with underlying...

Bệnh Viêm Gan Cấp Tính Ở Trẻ

Bệnh Viêm Gan Cấp Tính Ở Trẻ

Trong năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát đi cảnh báo về tình trạng viêm gan cấp tính ở trẻ em. Chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn viêm gan là gì...

Stressed Out Parents

Stressed Out Parents: Tips to Keep the Family Sane During Exams

Managing parental exam stress can help our children to perform better. Check out these 10 tips to keep your family sane during this exam period...

3 Cách Thanh Thiếu Niên Có Thể Mắc Bệnh Tim

3 Cách Thanh Thiếu Niên Có Thể Mắc Bệnh Tim

Hãy cảnh giác với những thói quen sau của thanh thiếu niên, có thể gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim của họ...

Khẩu trang N95 vs Khẩu trang y tế: Có Hiệu Quả Với Trẻ Em?

Khẩu trang N95 vs Khẩu trang y tế: Có Hiệu Quả Với Trẻ Em

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khẩu trang y tế và N95 có thể không phù hợp hoặc không có hiệu quả bảo vệ con nhỏ của bạn trước các loại virus. Hãy...

COVID-19 and Children

COVID-19 and Children: 12 Things to Know

While the COVID-19 outbreak ensues, here are some useful tips parents can consider when taking care of their children...

Dị ứng Thực phẩm ở Trẻ em

Dị ứng Thực phẩm ở Trẻ em

Trẻ em có thể phát triển các phản ứng dị ứng với thức ăn. Bài viết này thảo luận về các triệu chứng và cách điều trị dị ứng thực phẩm, đồng thời phân...

Sơ cứu cho trẻ em: Những gì cha mẹ cần biết

Chấn thương ở trẻ em có thể nguy hiểm. Tìm hiểu cách ổn định con cho đến khi bác sĩ có thể gặp con...

What Is Sarcoma? How Rare Is It?

What Is Sarcoma? How Rare

Sarcoma is a rare, complex, and diverse cancer with over 70 different subtypes. Dr Richard Quek, medical oncologist at Mount Elizabeth Hospitals...

Essential Medications to Have at Home

Essential Medications to Have at Home

What are some essential medications to have at home for mild medical conditions? We detail some common examples and considerations to note when self...

10 Key Things to Know About Dengue

10 Key Things to Know About Dengue

Dengue is transmitted through the bite of a mosquito carrying the virus, and the consequences can be serious, especially for those with underlying...

Bệnh Viêm Gan Cấp Tính Ở Trẻ

Bệnh Viêm Gan Cấp Tính Ở Trẻ

Trong năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát đi cảnh báo về tình trạng viêm gan cấp tính ở trẻ em. Chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn viêm gan là gì...

Stressed Out Parents

Stressed Out Parents: Tips to Keep the Family Sane During Exams

Managing parental exam stress can help our children to perform better. Check out these 10 tips to keep your family sane during this exam period...

3 Cách Thanh Thiếu Niên Có Thể Mắc Bệnh Tim

3 Cách Thanh Thiếu Niên Có Thể Mắc Bệnh Tim

Hãy cảnh giác với những thói quen sau của thanh thiếu niên, có thể gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim của họ...

Khẩu trang N95 vs Khẩu trang y tế: Có Hiệu Quả Với Trẻ Em?

Khẩu trang N95 vs Khẩu trang y tế: Có Hiệu Quả Với Trẻ Em

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khẩu trang y tế và N95 có thể không phù hợp hoặc không có hiệu quả bảo vệ con nhỏ của bạn trước các loại virus. Hãy...

COVID-19 and Children

COVID-19 and Children: 12 Things to Know

While the COVID-19 outbreak ensues, here are some useful tips parents can consider when taking care of their children...

Dị ứng Thực phẩm ở Trẻ em

Dị ứng Thực phẩm ở Trẻ em

Trẻ em có thể phát triển các phản ứng dị ứng với thức ăn. Bài viết này thảo luận về các triệu chứng và cách điều trị dị ứng thực phẩm, đồng thời phân...