Kết quả tìm kiếm Health Plus

Đã tìm thấy 0 kết quả


Đã tìm thấy 0 kết quả

Xóa bộ lọc
 Ask our doctors
 Bệnh trạng và Bệnh tật
 Công thức
 Điều trị
 How-tos
 Inspirational stories
 Lifestyle
 Meet our people
 Recipes
 Article
 Bài viết
 Đồ họa thông tin
 thông tin hình ảnh
 Video
From 1900-Degree Myopia to Perfect Vision

From 1900-Degree Myopia to Perfect Vision

Dr Leonard Ang explains the advantages of ICL, a suitable corrective surgery even for individuals with severe vision impairment...

Are You at Risk of Glaucoma?

Are You at Risk of Glaucoma

Get it checked! That severe eye pain and vision loss could point to glaucoma...

A Guide to Screen Time for Kids During COVID-19

A Guide to Screen Time for Kids During COVID-19

As we stay home more, managing screen time for kids can be challenging. Here's how to minimise the risks and ensure healthy screen time during COVID...

Mẹo Chăm Sóc Mắt Khi Làm Việc Từ Xa

Mẹo Chăm Sóc Mắt Khi Làm Việc Từ Xa

Hãy ghi nhớ những mẹo chăm sóc mắt cần thiết này khi làm việc và học tập tại nhà...

Hướng Dẫn Du Lịch Cùng Kính Áp Tròng

Hướng Dẫn Du Lịch Cùng Kính Áp Tròng

Cách thức đảm bảo vệ sinh mắt tốt trong khi đeo kính áp tròng trong khi đi du lịch...

Đỏ Mắt, Ngứa Mắt: Đâu là Dị ứng Còn Đâu là Nhiễm Trùng?

Đỏ Mắt, Ngứa Mắt: Đâu là Dị ứng Còn Đâu là Nhiễm Trùng

Tìm hiểu cách nhận biết đôi mắt đỏ, ngứa của bạn là do dị ứng hay nhiễm trùng, và những phương pháp điều trị khác nhau cho hai vấn đề này...

5 Cách Chăm Sóc Mắt Của Bạn Tại Nơi Làm Việc

5 Cách Chăm Sóc Mắt Của Bạn Tại Nơi Làm Việc

Mệt mắt hoặc căng mắt sau khi nhìn màn hình cả ngày? Khám phá ngay 5 cách để bảo vệ thị lực của bạn...

Đục thủy tinh thể: 5 Lầm tưởng Bạn Có Thể Đã Nghe Qua

Đục thủy tinh thể: 5 Lầm tưởng Bạn Có Thể Đã Nghe Qua

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực trên toàn thế giới, nhưng tình trạng phổ biến này lại hay bị hiểu sai...

5 Common Myths about Your Child's Eye Health

5 Common Myths about Your Child's Eye Health

It is important to separate fact from fiction when it comes to looking after the eye health of your child...

All You Need to Know about Cataract Surgery

All You Need to Know about Cataract Surgery

An eye specialist shares the early signs of cataracts and the 2 main types of cataract surgery...

From 1900-Degree Myopia to Perfect Vision

From 1900-Degree Myopia to Perfect Vision

Dr Leonard Ang explains the advantages of ICL, a suitable corrective surgery even for individuals with severe vision impairment...

Are You at Risk of Glaucoma?

Are You at Risk of Glaucoma

Get it checked! That severe eye pain and vision loss could point to glaucoma...

A Guide to Screen Time for Kids During COVID-19

A Guide to Screen Time for Kids During COVID-19

As we stay home more, managing screen time for kids can be challenging. Here's how to minimise the risks and ensure healthy screen time during COVID...

Mẹo Chăm Sóc Mắt Khi Làm Việc Từ Xa

Mẹo Chăm Sóc Mắt Khi Làm Việc Từ Xa

Hãy ghi nhớ những mẹo chăm sóc mắt cần thiết này khi làm việc và học tập tại nhà...

Hướng Dẫn Du Lịch Cùng Kính Áp Tròng

Hướng Dẫn Du Lịch Cùng Kính Áp Tròng

Cách thức đảm bảo vệ sinh mắt tốt trong khi đeo kính áp tròng trong khi đi du lịch...

Đỏ Mắt, Ngứa Mắt: Đâu là Dị ứng Còn Đâu là Nhiễm Trùng?

Đỏ Mắt, Ngứa Mắt: Đâu là Dị ứng Còn Đâu là Nhiễm Trùng

Tìm hiểu cách nhận biết đôi mắt đỏ, ngứa của bạn là do dị ứng hay nhiễm trùng, và những phương pháp điều trị khác nhau cho hai vấn đề này...

5 Cách Chăm Sóc Mắt Của Bạn Tại Nơi Làm Việc

5 Cách Chăm Sóc Mắt Của Bạn Tại Nơi Làm Việc

Mệt mắt hoặc căng mắt sau khi nhìn màn hình cả ngày? Khám phá ngay 5 cách để bảo vệ thị lực của bạn...

Đục thủy tinh thể: 5 Lầm tưởng Bạn Có Thể Đã Nghe Qua

Đục thủy tinh thể: 5 Lầm tưởng Bạn Có Thể Đã Nghe Qua

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực trên toàn thế giới, nhưng tình trạng phổ biến này lại hay bị hiểu sai...

5 Common Myths about Your Child's Eye Health

5 Common Myths about Your Child's Eye Health

It is important to separate fact from fiction when it comes to looking after the eye health of your child...

All You Need to Know about Cataract Surgery

All You Need to Know about Cataract Surgery

An eye specialist shares the early signs of cataracts and the 2 main types of cataract surgery...