Grace Yanti - Dinh dưỡng và Chuyên khoa dinh dưỡng

Grace Yanti

Dietitian

Medical Reviewer

Phân loại theo nhà phân phối

Dinh dưỡng và Chuyên khoa dinh dưỡng

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Giáo dục

  • Bachelor of Science (Honours in Dietetics) from University of Sydney, Australia (2008)
  • Accredited Dietitian of Singapore, Singapore Nutrition & Dietetics Association (SNDA)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả