Irene Alban - Cố vấn y khoa

Irene Alban

Medical Advisor

Medical Reviewer

Phân loại theo nhà phân phối

Cố vấn y khoa

Ngôn ngữ

English, Tagalog

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Giáo dục

  • Doctor of Medicine, Far Eastern University - NRMF Institute of Medicine, Philippines
  • Bachelor of Science in Medical Technology, Far Eastern University - NRMF School of Medical Technology, Philippines

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả