Dr Chan Ping Wah Kenneth - Khoa nội hô hấp

Dr Chan Ping Wah Kenneth

Bác sĩ hô hấp

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội hô hấp

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Indonesian, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, Singlife, AIA, Great Eastern, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành tích quan trọng

 • Thành lập dịch vụ sinh thiết kim qua phế quản dẫn hướng bằng siêu âm nội phế quản tại các bệnh viện tư
 • Thành lập dịch vụ hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể trong đơn vị chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Singapore

Kinh nghiệm

Các điều trị liên kết

 • Chọc dò màng phổi chẩn đoán và trị liệu
 • Trao đổi oxi qua màng ngoài cơ thể (ECMO)
 • Chỉnh hình phế quản bằng nhiệt
 • Chọc hút bằng kim xuyên phế quản theo hướng dẫn của siêu âm nội phế quản (EBUS-TBNA)
 • Insertion of central venous catheters

Giải thưởng và vinh danh

 • 2010
  Excellent Service Award - STAR

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • Bachelor of Medicine, Bachelor of Science, National University of Singapore

 • Master of Medicine (Internal Medicine), National University of Singapore

 • Member of the Royal College of Physicians of the United Kingdom

 • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Respiratory Medicine)

 • Fellow of the American College of Chest Physicians

 • European Diploma of Intensive Care

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Respiratory Medical Associates

6 Napier Road #07-14
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6473 9984
6473 8864

Respiratory Medical Associates

3 Mount Elizabeth #15-11
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6732 5788
6732 7160

Respiratory Medical Associates

38 Irrawaddy Road #04-33
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6734 4788
6734 5766
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả