Medical Content Reviewers

Dr Chan Ping Wah Kenneth - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Ping Wah Kenneth

Bác sĩ hô hấp

Dr Amitabh Monga - Tiêu hóa (dạ dày, ruột, gan)
Dr Amitabh Monga

Bác sĩ nội tiêu hóa


Dr Chan Kwok Wai Adrian - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Kwok Wai Adrian

Bác sĩ hô hấp

Dr Chiam Toon Lim Paul - Tim
Dr Chiam Toon Lim Paul

Bác Sĩ Nội Tim Mạch


Dr Chin Tan Min - Ung bướu – Khoa nội (ung thư)
Dr Chin Tan Min

Bác sĩ nội ung bướu

Dr Chuwa Wee Lee Esther - Khoa ngoại tổng hợp
Dr Chuwa Wee Lee Esther

Bác sĩ ngoại tổng quát


Dr Chan Ping Wah Kenneth - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Ping Wah Kenneth

Bác sĩ hô hấp

Dr Amitabh Monga - Tiêu hóa (dạ dày, ruột, gan)
Dr Amitabh Monga

Bác sĩ nội tiêu hóa

Dr Chan Kwok Wai Adrian - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Kwok Wai Adrian

Bác sĩ hô hấp

Dr Chiam Toon Lim Paul - Tim
Dr Chiam Toon Lim Paul

Bác Sĩ Nội Tim Mạch

Dr Chin Tan Min - Ung bướu – Khoa nội (ung thư)
Dr Chin Tan Min

Bác sĩ nội ung bướu

Dr Chuwa Wee Lee Esther - Khoa ngoại tổng hợp
Dr Chuwa Wee Lee Esther

Bác sĩ ngoại tổng quát