Dr Chao Siew Shuen - Khoa tai mũi họng

Dr Chao Siew Shuen

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa tai mũi họng

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, NTUC Income, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore
  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Glasgow, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

ENT & Sinus Centre

6 Napier Road #04-03
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 2788
6472 2780
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả