Dr Chao Siew Shuen - Otorhinolaryngology / ENT

Dr Chao Siew Shuen

Otorhinolaryngologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Otorhinolaryngology / ENT

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore
  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Glasgow, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

ENT & Sinus Centre

6 Napier Road #04-03
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6472 2788
6472 2780
RELATED ARTICLES
View all