Dr Chin Yue Kim Lisa - Sản phụ khoa

Dr Chin Yue Kim Lisa

Bác sĩ sản phụ khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Prudential^, AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1983
    Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBBS - National University of Singapore
  • 1988
    Member of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists - MRCOG - Royal College of Obstetrics & Gynaecology
    Master of Medicine - M Med (O&G) - National University of Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Chin YK Clinic For Women & Menopause Centre

6 Napier Road #07-09
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6474 2281
6474 2286
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả