Dr Chua Chi Ming Kelvin - Tim

Dr Chua Chi Ming Kelvin

Bác sĩ nội tim mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, Singlife, HSBC Life, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành tích quan trọng

 • Thực hiện hơn 1.000 thủ thuật thăm dò điện sinh lý và cấy ghép thiết bị từ năm 2015
 • Đứng đầu bộ phận điện sinh lý tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Sengkang
 • Xây dựng thủ thuật triệt đốt lạnh bằng bóng để điều trị rung nhĩ tại Trung tâm Tim mạch quốc gia Singapore
 • Xây dựng thủ thuật tạo nhịp hệ thống dẫn truyền tại Bệnh viện Đa khoa Sengkang

Kinh nghiệm

Giải thưởng và vinh danh

 • 2020
  Singapore Health Quality Service Award (Star)
 • 2019
  Singapore Health Quality Service Award (Silver)
 • 2018
  SingHealth Long Service Award (10 years)

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2006
  MBBS (NUS, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Heart & Vascular Centre (Gleneagles)

6 Napier Road #09-02/03
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6539 9190
6539 9315

The Heart & Vascular Centre (Novena)

38 Irrawaddy Road #09-21
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6694 0140
6694 0150