Dr Chuah Sai Wei - Tiêu hóa

Dr Chuah Sai Wei

Bác Sĩ Nội Tiêu Hóa (Bác Sĩ Dạ Dày)

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiêu hóa

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Malay, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Glasgow, UK

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Gastroenterology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

GI Associates Gastroenterology

6 Napier Road #10-02
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6471 2500
6471 2578
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả