Bác sĩ Chuah Sai Wei - Tiêu hóa

Bác sĩ Chuah Sai Wei

Bác sĩ nội tiêu hóa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiêu hóa

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Malay, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Singlife, NTUC Income, Great Eastern, AIA, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Glasgow, UK

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Gastroenterology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

GI Associates Gastroenterology

6 Napier Road #10-02
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6471 2500
6471 2578
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả