Dr Fan Tai Weng Victor - Phẫu thuật răng miệng và hàm mặt

Dr Fan Tai Weng Victor

Bác Sĩ Phẫu thuật Răng Hàm Mặt

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật răng miệng và hàm mặt

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBCh BAO
  • BDS
  • FDSRCS(Eng)
  • FRCS(Eng)
  • FRCS (OMFS)
  • FAMS, FICS

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Medical Oral & Maxillofacial Surgery Dental Specialist Centre

6 Napier Road #07-03
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6472 2982
6472 2782