Dr Lee Yuh Shan - Huyết học

Dr Lee Yuh Shan

Bác sĩ huyết học

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Huyết học

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, Singlife, AIA, NTUC Income, HSBC Life, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Malaya

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Royal College of Pathologists, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Parkway Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #05-43/50 to 55
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6684 5522
6694 0706

Parkway Cancer Centre

6A Napier Road, Level 3
Gleneagles Hospital
SG 258500
6473 8688
6479 2309