Dr Lee Yuh Shan - Huyết học

Dr Lee Yuh Shan

Bác Sĩ Huyết Học

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Huyết học

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Malaya

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Royal College of Pathologists, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Parkway Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #05-43/50 to 55
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6684 5522
6694 0706

Parkway Cancer Centre

6A Napier Road, Level 3
Gleneagles Hospital
Singapore 258500
6473 8688
6479 2309