Medical Content Reviewers

Dr Lee Yuh Shan - Huyết học (máu)
Dr Lee Yuh Shan

Bác Sĩ Huyết Học

Dr Amitabh Monga - Tiêu hóa (dạ dày, ruột, gan)
Dr Amitabh Monga

Bác Sĩ Nội Tiêu Hóa (Bác Sĩ Dạ Dày)


Dr Chan Chung Yip - Khoa ngoại tổng hợp
Dr Chan Chung Yip

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Dr Chan Kwok Wai Adrian - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Kwok Wai Adrian

Bác Sĩ Phổi


Dr Chan Ping Wah Kenneth - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Ping Wah Kenneth

Bác Sĩ Phổi

Dr Cheng Shin Chuen - Khoa ngoại tổng hợp
Dr Cheng Shin Chuen

Bác sĩ Ngoại Tổng quát


Dr Lee Yuh Shan - Huyết học (máu)
Dr Lee Yuh Shan

Bác Sĩ Huyết Học

Dr Amitabh Monga - Tiêu hóa (dạ dày, ruột, gan)
Dr Amitabh Monga

Bác Sĩ Nội Tiêu Hóa (Bác Sĩ Dạ Dày)

Dr Chan Chung Yip - Khoa ngoại tổng hợp
Dr Chan Chung Yip

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Dr Chan Kwok Wai Adrian - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Kwok Wai Adrian

Bác Sĩ Phổi

Dr Chan Ping Wah Kenneth - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Ping Wah Kenneth

Bác Sĩ Phổi

Dr Cheng Shin Chuen - Khoa ngoại tổng hợp
Dr Cheng Shin Chuen

Bác sĩ Ngoại Tổng quát