Dr Rajendra Tiruchelvarayan - Khoa ngoại thần kinh

Dr Rajendra Tiruchelvarayan

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại thần kinh

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Singlife, AIA, Prudential^, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Masters in Medicine (Surgery), National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Surgeons, Ireland

  • Fellow of the Royal College of Surgeons (Neurosurgery), United Kingdom

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Spine Neuro Specialist Centre Pte Ltd

6 Napier Road #10-06
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6475 1828
6475 1768