Dr Tay Lik Wui Edgar - Cardiology

Dr Tay Lik Wui Edgar

Cardiologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Cardiology

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 1999
  MBBS (NUS, Singapore)

 • 2004
  M Med (Int Med) (NUS, Singapore)
  MRCP (UK) (RCP, United Kingdom)

 • 2009
  FAMS (Academy of Medicine, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Asian Heart & Vascular Centre

3 Mount Elizabeth #10-14
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6911 0066
6911 0069

Asian Heart And Vascular Centre

6A Napier Road #01-39
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6473 9698
6473 7328

Asian Heart & Vascular Centre

38 Irrawaddy Road #08-58 to 61
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6339 3638
6339 3632

Asian Heart & Vascular Centre

319 Joo Chiat Place #04-05
Parkway East Medical Centre
Singapore 427989
6344 1317
6344 1367

Asian Heart & Vascular Centre

3 Mount Elizabeth #16-07 and #17-08
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6733 8638
6733 8630