Dr Yeo Kim Lian - Nội khoa nhi

Dr Yeo Kim Lian

Bác Sĩ Nhi Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Kidz Clinic

6 Napier Road #10-01
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6471 6808
6479 2733