Medical Content Reviewers

Dr Amitabh Monga - Tiêu hóa (dạ dày, ruột, gan)
Dr Amitabh Monga

Bác sĩ nội tiêu hóa

Dr Chan Kwok Wai Adrian - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Kwok Wai Adrian

Bác sĩ hô hấp


Dr Chan Ping Wah Kenneth - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Ping Wah Kenneth

Bác sĩ hô hấp

Dr Chin Tan Min - Ung bướu – Khoa nội (ung thư)
Dr Chin Tan Min

Bác sĩ nội ung bướu


Dr Foo Kian Fong - Ung bướu – Khoa nội (ung thư)
Dr Foo Kian Fong

Bác sĩ nội ung bướu

Dr Goh Hood Keng Christopher - Khoa tai mũi họng (tai, mũi, họng)
Dr Goh Hood Keng Christopher

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng


Dr Amitabh Monga - Tiêu hóa (dạ dày, ruột, gan)
Dr Amitabh Monga

Bác sĩ nội tiêu hóa

Dr Chan Kwok Wai Adrian - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Kwok Wai Adrian

Bác sĩ hô hấp

Dr Chan Ping Wah Kenneth - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Ping Wah Kenneth

Bác sĩ hô hấp

Dr Chin Tan Min - Ung bướu – Khoa nội (ung thư)
Dr Chin Tan Min

Bác sĩ nội ung bướu

Dr Foo Kian Fong - Ung bướu – Khoa nội (ung thư)
Dr Foo Kian Fong

Bác sĩ nội ung bướu

Dr Goh Hood Keng Christopher - Khoa tai mũi họng (tai, mũi, họng)
Dr Goh Hood Keng Christopher

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng