Ung thư tử cung - Chẩn đoán và Điều trị

Ung thư tử cung được điều trị bằng cách nào?

Phương pháp chính để điều trị ung thư tử cung là phẫu thuật cắt bỏ tử cung, ống dẫn trứng và buồng trứng. Các hạch bạch huyết lân cận cũng có thể bị cắt bỏ.

Các phương pháp điều trị bổ sung bao gồm:

Liệu pháp bổ sung sử dụng sẽ tùy thuộc vào giai đoạn, mức độ và loại ung thư tử cung.

Trang này đã được kiểm duyệt.

Bạn cần trợ giúp?


Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi
+65 6575 7575

Để đặt lịch hẹn, vui lòng dùng WhatsApp
+65 8111 9777