• Gleneagles Singapore

Quy trình đảm bảo viện phí

Khi lựa chọn bệnh viện phù hợp để điều trị, quí vị sẽ không muốn phải lo lắng đến hóa đơn viện phí ngoài dự kiến. Để giúp quí vị an tâm, Bệnh viện Gleneagles đưa ra chương trình đảm bảo viện phí cho các quy trình y tế phổ biến, giúp đảm bảo hóa đơn của bạn sẽ không thay đổi.

 • Hóa đơn của quí vị được lập ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)
 • Các biến chứng phẫu thuật liên quan đến 6 Quy trình đảm bảo viện phí sẽ được bao gồm trong viện phí tới tối đa 7 ngày nằm viện
 • Một mức viện phí duy nhất và cuối cùng

Để tìm hiểu thêm về Quy trình đảm bảo viện phí, vui lòng gọi đến số +65 6812 3789 hoặc gửi thắc mắc.

*Chương trình này cũng có tại Bệnh viện Mount ElizabethBệnh viện Parkway East, chỉ áp dụng cho 6 quy trình sau đây.


Ai đủ điều kiện tham gia chương trình?

 • Tất cả bệnh nhân trong nước và nước ngoài.
 • Tất cả bệnh nhân tự trả tiền hoặc có bảo hiểm với thư bảo lãnh hợp lệ.
 • Bệnh nhân có bác sĩ điều trị tham gia vào chương trình Quy trình đảm bảo viện phí.
 • Bệnh nhân đang thực hiện một trong những quy trình đã nêu trong chương trình Quy trình đảm bảo viện phí.

Ai không đủ điều kiện tham gia chương trình?

 • Bệnh nhân có bác sĩ điều trị không tham gia vào chương trình Quy trình đảm bảo viện phí.
 • Bệnh nhân đang sử dụng các gói dịch vụ của bệnh viện khác.
 • Bệnh nhân đang theo những quy trình điều trị không nằm trong chương trình này.
 • Bệnh nhân đang theo nhiều quy trình điều trị.

*Bệnh viện Gleneagles có toàn quyền quyết định tuyệt đối trong mọi điều chỉnh trên các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước.

Các điều khoản và điều kiện khác:

Viện phí đã bao gồm:

 • Ước tính viện phí duy nhất khi bệnh nhân được tư vấn tài chính cho quy trình của họ trong quá trình đăng ký hoặc trước khi đăng ký.
 • Chi phí liên quan phát sinh từ các biến chứng phẫu thuật liên quan đến các quy trình đã nêu được mở rộng tối đa 7 ngày kể từ ngày nhập viện.
 • Chi phí phẫu thuật viên đã được tính theo mức trên của Khung phí phẫu thuật viên của Bộ Y tế Singapore nếu có áp dụng.
 • Chi phí bác sĩ gây mê sẽ được thỏa thuận với bác sĩ điều trị.
 • Chi phí bác sĩ khám hàng ngày tối đa $300 (bao gồm 7% thuế GST).

Viện phí không bao gồm:

 • Bệnh nhân muốn nâng cấp loại giường khác so với loại chương trình đưa ra
 • Đặt stent, bóng và các dụng cụ cấy ghép phẫu thuật khác
 • Kiểm tra trước khi nhập viện
 • Tai nạn và dịch vụ cấp cứu

Để biết danh sách đầy đủ về các điều khoản và điều kiện, vui lòng gọi đến số +65 6812 3789.