hospitalMainImageAltText

Dịch vụ chẩn đoán hình ảnh

Our Team

Đội ngũ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh của chúng tôi

Được thành lập hơn 60 năm tại Singapore, Bệnh viện Gleneagles có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa được đào tạo để:

Các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật viên X-quang và y tá chuyên khoa của chúng tôi được chỉ định làm việc trong các cơ sở có nhiều thiết bị hiện đại, tập trung đưa ra kết quả tối ưu cho bạn.