hospitalMainImageAltText

Dịch vụ chẩn đoán hình ảnh

Our Services

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ chẩn đoán và can thiệp trên hình ảnh. Các dịch vụ này bao gồm:

Chẩn đoán hình ảnh

Y học hạt nhân / PET

Thủ thuật can thiệp

 • Tạo hình mạch bằng bóng nong
 • Phương pháp dùng bóng chẹn và làm tắc ngược dòng qua đường tĩnh mạch bằng các chất xơ
 • Dẫn lưu và đặt stent đường mật
 • Sinh thiết
 • Tiếp cận tĩnh mạch trung tâm
 • Nút mạch hóa chất
 • Dẫn lưu
 • Tiêm thuốc chặn dây thần kinh và mặt
 • Đặt ống thông dạ dày ra da
 • Chuyên khoa ung thư can thiệp
 • Đốt bằng nhiệt cao tần
 • Cắt bỏ dây thần kinh thận
 • Ghép stent
 • Tiêu huyết khối

Xét nghiệm tim

*Danh sách nêu trên không phải là toàn bộ. Vui lòng liên hệ với khoa chẩn đoán hình ảnh của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các phương pháp điều trị và dịch vụ của chúng tôi.