Chuyên khoa huyết học - Các Dịch vụ và Điều trị Liên quan

Các phương pháp điều trị và dịch vụ liên quan đến huyết học

Để xác định tình trạng bệnh lý hay hiệu quả của điều trị, bác sĩ có thể khuyến cáo các xét nghiệm huyết học sau đây:

Các phương pháp điều trị có thể bao gồm:

  • Hóa trị liệu
  • Liệu pháp miễn dịch
  • Liệu pháp nhắm đích
  • Liệu pháp tế bào
  • Chăm sóc hỗ trợ khác như truyền các sản phẩm máu

*Đây không phải là danh sách đầy đủ tất cả quy trình chẩn đoán và phương pháp điều trị mà chúng tôi cung cấp. Thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không phải là tư vấn y tế.

Vui lòng tham khảo ý kiến của một trong các chuyên gia y tế có chuyên môn của chúng tôi để được chẩn đoán chính xác trước khi bắt đầu điều trị.

Trang này đã được kiểm duyệt.

Bạn cần trợ giúp?


Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi
+65 6575 7575

Để đặt lịch hẹn, vui lòng dùng WhatsApp
+65 8111 9777