Chuyên khoa thần kinh (Não & Dây thần kinh) - Điều kiện Liên quan

Các bệnh lý thần kinh liên quan

Các bệnh lý thần kinh bao gồm nhiều loại bệnh và rối loạn gây ảnh hưởng đến não và hệ thần kinh.

Các bệnh lý này bao gồm:

*Đây chưa phải danh sách đầy đủ về tất cả bệnh lý mà chúng tôi có thể phát hiện và điều trị. Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo và không phải là tư vấn y tế.

Vui lòng tham khảo ý kiến của một trong các chuyên gia y tế có chuyên môn của chúng tôi để được chẩn đoán chính xác trước khi bắt đầu điều trị.

Trang này đã được kiểm duyệt.

Bạn cần trợ giúp?


Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi
+65 6575 7575

Để đặt lịch hẹn, vui lòng dùng WhatsApp
+65 8111 9777